Aktualności

Ćwiczenia poszukiwawcze „KAL 2023”

Data publikacji 19.05.2023

W dniu 18 maja 2023 roku na terenie poligonu wojskowego I Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie, położonego w okolicy pięknych jezior mazurskich, odbyły się ćwiczenia poszukiwawcze „Kal 2023” pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Bazę logistyczną ćwiczeń stanowił ośrodek szkoleniowy legionowskiej szkoły policyjnej usytuowany w miejscowości Kal k. Węgorzewa, gdzie na potrzeby ćwiczenia w specjalnie zorganizowanym punkcie, obserwujący prowadzone poszukiwania mieli zapewniony stały i bieżący podgląd wszystkich prowadzonych działań.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności i procedur poszukiwania osób zaginionych oraz współdziałania Policji i innych podmiotów współpracujących w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osoby zaginionej.  Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonali Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Jędrzejewska - Szpak oraz Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Michał Grzelec, który odczytał oficjalny list Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, skierowany do wszystkich uczestników ćwiczeń.

Uczestnikami tego wydarzenia byli przedstawiciele służb policyjnych, grup poszukiwawczo - ratowniczych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, a także pozoranci odgrywający rolę zaginionych. W sumie w ćwiczeniach wzięło udział około 150 osób.

Symulacja działań poszukiwawczych zrealizowana została na podstawie wcześniej przygotowanego i na bieżąco modyfikowanego scenariusza i opierała się na motywie przewodnim, jakim było zaginięcie kilkunastu osób w wieku od 18-tu do 40-tu lat, które oddaliły się z ośrodka wypoczynkowego po nocnej imprezie. Z okoliczności ustalonych przez policjantów wynikało, że uczestnicy imprezy mogli znajdować się pod wpływem alkoholu lub  podobnie działających środków. Wiadomo było również, że część z osób rozproszyła się po niezurbanizowanym terenie, pozostali mogli przebywać w akwenie wodnym graniczącym z ośrodkiem, na co wskazywał  brak jednej z łódek zacumowanych przy brzegu jeziora.

Sztab dowodzenia zorganizowany na miejscu działań na bazie dwóch mobilnych centrów wsparcia poszukiwań: Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP i Grupy Ratowniczej Nadzieja, miał za zadanie zaplanować akcję poszukiwawczą dysponując do działań w terenie łącznie ponad 90 osób, w tym 4 przewodników Sekcji Przewodników Psów Specjalnych MTR z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP, 2 przewodników psów tropiących z Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej, 3 przewodników psów ratowniczych z OSP Klebark Wielki oraz trzech przewodników z Grupy Poszukiwawczej OSP Legionowo. W sumie w teren wysłanych zostało 37 zespołów - tzw. szybkich trójek poszukiwawczych, składających się z funkcjonariuszy Policji, ratowników, poszukiwaczy oraz żołnierzy WOT.  W poszukiwaniach użyto również specjalistycznego sprzętu w postaci Bezzałogowych Statków Powietrznych z zasobów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej oraz 4 Warmińsko - Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Do jednego z epizodów rozwijającego się scenariusza działań - penetracji jeziora Święcajty i jego okolic, zadysponowany został śmigłowiec Bell 206 z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP, którego załoga ujawniła z powietrza trzech poszkodowanych, dryfujących przy brzegu jeziora. Podjęcia zaginionych z wody w ramach sprawnie zorganizowanej akcji ratunkowej dokonali funkcjonariusze CSP Legionowo wspierani przez zespół wodny Grupy Interwencyjnej Stowarzyszenia Podwodnik z Orzysza.

Ćwiczenia zakończone zostały odnalezieniem wszystkich osób zaginionych i przekazaniem ich do polowego punktu medycznego zorganizowanego przez Grupę Ratownictwa PCK w Olsztynie. Łącznie z lądu i z powietrza spenetrowanych zostało około 630 ha powierzchni terenu. Dzięki użyciu specjalistycznego sprzętu i psów tropiących – dokonano również penetracji miejsc trudno dostępnych.

Warto wspomnieć, że ważnym akcentem przeprowadzonych manewrów było podpisanie przez obecnego na miejscu ćwiczeń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka, porozumienia o współpracy z Mazurską Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z Olecka.

Widoczne zaangażowanie wszystkich ćwiczących osób, a także sprawnie i profesjonalnie przeprowadzone działania zmierzające do szybkiego i szczęśliwego odnalezienia osoby zaginionej udowodniły, że dobra współpraca i ciągłe doskonalenie stanowią klucz do sukcesu, co podkreślił w swoim wystąpieniu skierowanym do uczestników przedsięwzięcia nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Deskrypcja do filmu Ćwiczenia poszukiwawcze „KAL 2023” - (pdf, 123.5 KB)

Podziękowania

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji w imieniu swoim oraz współorganizatorów przedsięwzięcia, tj. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie składa podziękowania za pomoc i udział w manewrach:

  • Dowództwu I Mazurskiej Brygady Artylerii im. Józefa Bema;
  • Zarządowi Lotnictwa Policyjnego Głównego Sztabu Policji KGP;
  • Kierownictwu Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie;
  • Kierownictwu i kadrze Szkoły Policji w Pile;
  • Żołnierzom 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej;
  • Policjantom Oddziału Prewencji Policji z Olsztyna;
  • oraz przedstawicielom: Grupy Poszukiwawczej Nadzieja z Łomży, Jednostki Ratownictwa Specjalnego OSP Legionowo, Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Olecko, Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej ANIKAR, Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Klebark Wielki, Stowarzyszenia PODWODNIK, Polskiego Czerwonego Krzyża- Warszawa i Olsztyn, Trójmiejskiej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej Sopot i kadetom z Centrum Edukacji Mundurowej z Ełku.

(Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP)

 

Powrót na górę strony