Aktualności

XI Ekspercka Konferencja Fundacji ITAKA z udziałem Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP

Data publikacji 30.11.2023

W dniu 23 listopada 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyła się XI Ekspercka Konferencja Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, pt. „Poszukiwanie osób zaginionych w oparciu o narzędzia, wiedzę i doświadczenie”. Wydarzenie objęte zostało patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, będącego jednocześnie współorganizatorem przedsięwzięcia.

Inicjatywa ta miała charakter zamknięty i zgromadziła ponad sto osób, wśród których główne audytorium stanowili policjanci oraz przedstawiciele grup poszukiwawczo-ratowniczych z terenu całej Polski. Program konferencji zbudowany został w taki sposób, aby pokazać konieczność kompleksowego i wspólnego podejścia do problematyki poszukiwań osób zaginionych, co wielokrotnie podkreślali w swoich wystąpieniach zaproszeni do udziału w konferencji prelegenci.

Część merytoryczną spotkania rozpoczęła prezentacja  przedstawicielki Fundacji ITAKA oraz firmy Screen Network, na temat wykorzystania technologii AI w poszukiwaniu osób zaginionych. Podczas  kolejnych wystąpień uczestnicy mogli zapoznać się z możliwościami zastosowania w działaniach poszukiwawczych za osobami zaginionymi mobilnej aplikacji Siron oraz z technicznymi i praktycznymi aspektami użycia w poszukiwaniach bezzałogowych statków latających. W programie konferencji znalazło się również wystąpienie przedstawicieli Biura Międzynarodowej Współpracy KGP, którzy przedstawili zadania realizowane przez to biuro w obszarze poszukiwań międzynarodowych oraz reprezentanta Straży Granicznej, który omówił zagadnienia związane z transgranicznymi zaginięciami osób.

Dwaj przewodnicy psów szkolonych metodą MTR reprezentujący Sekcję Przewodników Psów Specjalnych MTR Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Zaginionych Biura Kryminalnego KGP, wyjaśnili obecnym na sali jak wygląda i na czym polega praca takiego psa a także jak istotną rolę w przypadku potrzeby użycia psa maintralingowego odgrywa właściwy dobór i zabezpieczenie materiału zapachowego. Podczas konferencji omówiona została również problematyka tzw. ciemnej liczby przestępstw w zgłaszanych zaginięciach osób i kwestie uprowadzeń dla okupu w kontekście zaginięć. Spotkanie zamknęły wystąpienia dotyczące możliwych obszarów działań prywatnych detektywów oraz prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

Bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem oraz zapełniona po brzegi sala konferencyjna potwierdzają potrzebę organizacji tego typu inicjatyw, będących nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń przez praktyków i specjalistów ale również nawiązywania bezpośrednich kontaktów przez przedstawicieli służb, organizacji i instytucji zaangażowanych w pomoc osobom zaginionym i ich bliskim. Kontaktów, które zawsze procentują lepszą i bardziej efektywną współpracą w przyszłości.

 

Powrót na górę strony