Aktualności

Doroczny Kongres Policyjnej Sieci Ekspertów do spraw Zaginięć Osób z udziałem przedstawicieli polskiej Policji

Data publikacji 21.12.2023

„Together we search”, czyli „Szukamy wspólnie” - pod takim hasłem odbywał się tegoroczny kongres Policyjnej Sieci Ekspertów ds. Zaginięć Osób (PEN MP) zorganizowany w dniach 6-8 grudnia 2023 r. na terenie Holandii. Zgromadził on łącznie ponad 200 policjantów i przedstawicieli różnych organizacji z 25 krajów Europy, Kanady i Australii. Wszystkich, którym nie jest obojętny los osób zaginionych i ich rodzin. Gospodarzem spotkania była Policja holenderska, pełniąca aktualnie przewodnictwo w sieci. Polską Policję podczas tego wydarzenia reprezentowali dwaj przedstawiciele Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Police Expert Network on Missing Persons (PEN-MP) to Policyjna Sieć Ekspertów ds. Zaginięć Osób, funkcjonująca przy Grupie Roboczej ds. Egzekwowania Prawa (LEWP) Rady UE, zrzeszająca obecnie przedstawicieli organów ścigania i obserwatorów z 29 krajów UE i państw trzecich. Głównym celem jej działania jest rozwijanie i intensyfikowanie międzynarodowej współpracy policyjnej na rzecz osób zaginionych i ich rodzin oraz wymiana dobrych praktyk w tym obszarze.

Czy Policja może współpracować z podmiotami cywilnymi i ochotnikami podczas prowadzonych poszukiwań osoby zaginionej? Jakie korzyści wynikają z takiej współpracy i jakie niesie ze sobą ryzyko oraz wyzwania? W jaki sposób sektor cywilny wspiera rodziny i bliskich osób zaginionych? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy kongresu obecni na spotkaniu. Zgodnie z hasłem kongresu „Together we search”, motyw przewodni wydarzenia stanowiło wsparcie policyjnych czynności poszukiwawczych przez podmioty zewnętrzne, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i osoby cywilne.

W czasie trwania kongresu, który odbył się w Almere oraz w Urk, zaprezentowane zostały doświadczenia Policji holenderskiej w poszukiwaniu osób zaginionych w kontekście współpracy międzynarodowej oraz współdziałania z krajowymi instytucjami i organizacjami cywilnymi. Podczas spotkania omówione zostały również ostatnie inicjatywy i główne kierunki prac sieci PEN-MP przewidziane na najbliższe lata. Prezentacje często miały charakter interaktywny, dając uczestnikom możliwość wypowiedzenia się i podzielenia się swoją opinią i doświadczeniami.

Podczas tego niezwykle intensywnego spotkania można było między innymi zapoznać się z działalnością holenderskiego Policyjnego Krajowego Centrum Eksperckiego ds. Osób Zaginionych (LOEP), Krajowego Zespołu Poszukiwań Podwodnych (LTOZ), a także rolą i zadaniami cywilnych grup, instytucji i organizacji wspomagających policyjne działania poszukiwawcze lub wspierających osoby zaginione i ich rodziny na terenie Holandii. „On behalf of the family”, „The Veteran Search Team” (VST), „Coordination Platform Missing Persons (CPV), Niderlandzka Fundacja Psów Ratowniczych (SIN), Krajowy Zespół ds. Poszukiwań na Wodzie (SOAD), Ready2Help (Sieć Obywatelskiej Pomocy Holenderskiego Czerwonego Krzyża), to tylko niektóre z nich zaprezentowane w trakcie Kongresu.

Część przedstawionych prezentacji dotyczyła międzynarodowych projektów takich jak „Identify Me” (Zidentyfikuj mnie) oraz „I-Familia” realizowanych z inicjatywy Interpolu, niektóre, takie jak projekt „Lost but not forgotten” (Utraceni, ale nie zapomniani) zostały zainicjowane przez Policję holenderską we współpracy z wieloma innymi zainteresowanymi stronami. Wszystkim przyświeca jeden cel – identyfikacja nieznanych zwłok i szczątków ludzkich ujawnionych na terenie Europy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i przywrócenie im ich tożsamości.

Sprawy poszukiwawcze nie mają granic, dlatego niezależnie od kraju pochodzenia, płci i statusu społecznego, los naszych bliskich jest naszą wspólną sprawą. „Together we Search – Together we Care” (Razem szukamy – Razem dbamy) to hasło wielokrotnie powtarzane podczas dwudniowych obrad przez uczestników tego inspirującego i owocnego spotkania. Hasło, dające nadzieję wszystkim tym, którzy stracili kontakt z bliską osobą, którzy nieraz wiele lat czekają na jej powrót,  lub choćby na informację gdzie przebywa i co się z nią stało.

Determinacja i zaangażowanie w poszukiwaniu osób zaginionych, które połączyły wszystkich obecnych na Kongresie dają gwarancję, że żadna taka sprawa nie zostanie zapomniana.  

(CPOZ KGP)

  • uczestnicy kongresu w trakcie obrad
  • uczestnicy kongresu w trakcie obrad
  • uczestnicy kongresu w trakcie obrad
  • uczestnicy kongresu w trakcie obrad
  • uczestnicy kongresu w trakcie obrad
Powrót na górę strony