Aktualności

Witamy na naszej stronie poświęconej systemowi wsparcia poszukiwań zaginionego dziecka pod nazwą Child Alert.

Data publikacji 20.11.2013

Zapraszamy do zapoznania się z tą znaną już w wielu krajach inicjatywą, która - jak pokazują doświadczenia innych państw - dzięki większemu zaangażowaniu społeczeństwa, mediów oraz organizacji pozarządowych - powoduje wzrost efektywności poszukiwań zaginionych dzieci oraz większe solidaryzowanie się społeczeństwa w niesieniu sobie wzajemnej pomocy.

Child Alert to także wyraźny sygnał dla przestępców, że przestępstwa popełniane na szkodę dzieci nie będą tolerowane, a organy ścigania, nadawcy i poszczególne osoby współpracujące razem, mają wystarczającą siłę, by ująć przestępcę i zapewnić powrót uprowadzonego dziecka do domu.    

Gorąco zachęcamy Państwa do lektury jak również zapraszamy do współpracy z Policją w tym szczytnym celu, jakim jest ratowanie życia i zdrowia naszych dzieci.

Oddając do Państwa użytkowania stronę www.childalert.pl jednocześnie informujemy, że dzięki staraniom polskiej Policji we współpracy z naszymi partnerami oraz wsparciu finansowemu z funduszy unijnych, w dniu 20 listopada 2013 r. nastąpiło oficjalne ogłoszenie gotowości operacyjnej systemu Child Alert w Polsce.

Przekazując powyższą informację, jednocześnie życzymy Państwu oraz sobie, aby system Child Alert był uruchamiany w naszym kraju jak najrzadziej.

Powrót na górę strony