Aktualności

20-21 listopada 2013 - Konferencja "Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie - 2013”

Data publikacji 21.11.2013

W dniach 20-21 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w Warszawie przy ul. Batorego 5, odbyła się III ekspercka konferencja Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Głównej Policji, poświęcona tematyce zaginięć dzieci i osób dorosłych, pn. „Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie – 2013”.

Celem konferencji była wymiana i zebranie doświadczeń związanych z poszukiwaniem osób zaginionych, w tym funkcjonowaniu systemów Child Alert w krajach Unii Europejskiej. Podczas konferencji nastąpło również oficjalne ogłoszenie gotowości operacyjnej systemu Child Alert w Polsce.

Konferencja adresowana była do szerokiego grona podmiotów, których działalność związana jest z poszukiwaniem osób zaginionych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straże Miejskie, grupy poszukiwawczo - ratownicze, fundacje i instytucje pozarządowe.

Podobnie jak w latach ubiegłych, pierwszy dzień konferencji poświęcony był tematyce zaginięć dzieci, w tym również tzw. porwaniom rodzicielskim. Najważniejszym punktem programu tego dnia, było uroczyste uruchomienie systemu Child Alert w Polsce. Wystąpienia zaplanowane w dalszej części omawianego dnia konferencji, w głównej mierze dotyczyły funkcjonowania systemów Child Alert w innych krajach europejskich.
W kolejnym dniu spotkania miały miejsce wystąpienia tematycznie związane z zaginięciami osób dorosłych, w tym prezentacja dotycząca funkcjonowania Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP z uwzględnieniem najnowszych narzędzi poszukiwawczych wykorzystywanych przez Policję. W dalszej części spotkania uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z działalnością grup poszukiwawczo-ratowniczych w kraju oraz metodami poszukiwawczymi przez nie stosowanymi.

W trakcie listopadowej konferencji po raz pierwszy zaprezentowany został spot reklamowy przygotowany na potrzeby promocji projektu „Uruchomienie systemu Child Alert w Polsce”, który rozpocznie szeroką kampanię medialną polskiego systemu Child Alert, skierowaną do społeczeństwa.

Powrót na górę strony