Aktualności

Ćwiczenia terenowe w miejscowości Czarnylas (9-10 sierpnia 2014)

Data publikacji 12.08.2014

Podczas ostatniego weekendu CPOZ KGP wspólnie z Dolnośląską Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą z OSP Siechnice oraz Grupą Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław przeprowadziło ćwiczenia z działań poszukiwawczych na obszarze leśnym.

Założeniem szkolenia było pogłębienie i ugruntowanie posiadanej wiedzy z zakresu planowania i dowodzenia siłami. W sobotę 9 sierpnia specjaliści z OSP i PCK przedstawili w formie prezentacji problematykę organizacji działań poszukiwawczych oraz planowania sektorów przeszukiwań przy wykorzystaniu oprogramowania z mapami cyfrowymi oraz osobistych urządzeń GPS.

Kolejny dzień przeznaczono na zajęcia w terenie – obszar leśny w okolicach miejscowości Czarnylas (wielkopolskie). Tym razem załodze Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań (MCWP) z CPOZ KGP oddano do dyspozycji wolontariuszy z obu grup (27 ratowników wraz z wyposażeniem, pojazdami oraz 3 psami ratowniczymi). Zadaniem załogi MCWP było utworzenie na miejscu sztabu, opracowanie założeń do działań, zaplanowanie tych działań z wykorzystaniem nabytej wiedzy i sprzętu będącego na wyposażeniu MCWP, rozdzielenie zadań na grupy ratownicze oraz bieżący nadzór nad nimi – włączając reagowanie na sytuacje nieprzewidziane wcześniej.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał przeprowadzenie 2 operacji poszukiwawczych:

- pierwszy zakładał poszukiwania 3 nieletnich osób wracających z prywatki przez las. Rejon poszukiwań obejmował obszar ok. 100ha lasu o zróżnicowanym stopniu zagęszczenia i trudności w poruszaniu się. Z tym zadaniem grupy ratownicze uporały się w znakomitym czasie ok. 3 godzin – tj. odnalezienie wszystkich 3 pozorantów w różnych miejscach,

- drugi scenariusz zakładał zaginięcie 4-5 osób z upośledzeniem umysłowym (zgodnie z założeniem ratownicy do końca nie wiedzieli ilu osób szukają). Tym razem kolejne 100ha przeszukiwano do końca – z czym zespoły zmagały się ponad 4 godziny. Ponownie drużyny udowodniły swoją skuteczność odnajdując wszystkich 4 zaginionych.

Dla zespołu MCWP było to kolejne doświadczenie, którego nie sposób przecenić. Planowanie i organizacja działań wydatnie przyczyniają się do podniesienia skuteczności poszukiwań w terenie leśnym, jednocześnie pozwalając na racjonalizację wykorzystania dostępnych zasobów. Warunki poligonowe również pozwalają na ujawnienie wszelkich słabych punktów w wyposażeniu MCWP, których zweryfikowana niezawodność może okazać się kluczowa podczas rzeczywistych działań.

Dziękujemy również wszystkim ratownikom, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach (wysoka temperatura i teren) po raz kolejny dali świadectwo swojego szczególnego zaangażowania.

Powrót na górę strony