Aktualności

Wizyta w Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych

Data publikacji 08.12.2014

Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska zwiedziła Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. W spotkaniu uczestniczyli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Wiceprezes Zarządu Fundacji „ITAKA” Anna Jurkiewicz. Gospodarzem spotkania był Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler.

Podczas wizyty w Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP goście mogli poznać obsadę Centrum, realizowane przez nią zadania, a także zobaczyć sprzęt wykorzystywany w codziennej pracy. Omówiono podstawy prawne funkcjonowania Centrum oraz zagadnienia związane z poszukiwaniem osób zaginionych. Podkreślono też rolę całodobowych dyżurów, współpracy z instytucjami pozarządowymi i grupami poszukiwawczo-ratowniczymi straży pożarnej, a także rolę współpracy międzynarodowej w ramach inicjatywy Amber Alert.

Goście poznali zasady funkcjonowania systemu Child Alert oraz możliwości wykorzystania Bezzałogowego Statku Powietrznego. Duże wrażenie zrobiło Mobilne Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Prowadzący spotkanie podkreślili też znaczenie wdrożenia programu szkoleń specjalistycznych z zakresu poszukiwań osób zaginionych.

Powołanie do życia 15 kwietnia 2013 roku Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP miało na celu zwiększenie skuteczności i efektywności działań Policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych. Centrum z powodzeniem wypełnia swoją rolę, udzielając wsparcia osobowego, technicznego oraz informacyjno-logistycznego jednostkom organizacyjnym Policji w kraju, w tym również koordynując działania poszukiwawcze w terenie przez bezpośredni udział ekspertów Centrum w prowadzonych poszukiwaniach osób zaginionych, również z wykorzystaniem Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań KGP (MCWP). Eksperci Centrum zapewniają także całodobowe wsparcie ekspercko-analityczne  jednostkom organizacyjnym Policji w kraju w przypadkach,  gdy zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia zaginionych, a w szczególności w prowadzeniu działań związanych z zaginięciem dzieci. 

mg, fot. Marek Szałajski

Powrót na górę strony