Aktualności

Konferencja „Poszukiwanie Osób Zaginionych” – Katowice, 29 czerwca 2015 r.

Data publikacji 06.07.2015

W dniu 29 czerwca 2015 r. przedstawiciele Biura Służby Kryminalnej KGP uczestniczyli w organizowanej w Katowicach z inicjatywy Pana Marka Wójcika - posła na sejm RP, przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, konferencji pt. „Poszukiwanie Osób Zaginionych”. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli: Szkoła Policji w Katowicach, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Euro – Centrum Park Naukowo – Technologiczny. Gościem honorowym podczas konferencji była Pani Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska.

Konferencja adresowana była do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką poszukiwań osób zaginionych. Reprezentanci BSK KGP biorący udział spotkaniu zaproszeni zostali do wygłoszenia prezentacji nt. „Poszukiwanie osób zaginionych – zmiany formalno-prawne. Praktyczny aspekt prowadzonych działań poszukiwawczych” oraz „Problematyka poszukiwań osób zaginionych realizowana na szkoleniu zawodowym podstawowym oraz planowanym do realizacji szkoleniu specjalistycznym”.

W trakcie konferencji nastąpiło również uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy
Komendy Głównej Policji w ramach emisji komunikatu o zaginionym dziecku „Child Alert” przez reprezentującego Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego - Zastępcę Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP Pana mł. insp. Mirosława Domańskiego oraz Prezesa Zarządu Euro – Centrum Parku Naukowo – Technologicznego Pana Romana Trzaskalika. 

Dodatkowo, po zakończeniu konferencji szef Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji (CPOZ KGP) – nadkom. Grzegorz Prusak wraz z ekspertami tegoż Centrum, udali się do Szkoły Policji w Katowicach, gdzie zaprezentowali słuchaczom tej szkoły szereg zagadnień związanych z problematyką poszukiwań osób zaginionych.

Omówione zostały m. in. podstawy prawne prowadzenia poszukiwań w oparciu o przepisy ustawowe i resortowe, kategorie zaginięć, funkcjonowanie CPOZ KGP w strukturach Policji ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w celu pomocy jednostkom Policji
w prowadzonych poszukiwaniach kat. I.

Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszyła się część prelekcji dotycząca współpracy Policji z Ochotniczymi Grupami Poszukiwawczo Ratowniczymi w zakresie poszukiwań osób zaginionych w terenie niezurbanizowanym. Duże zainteresowanie adeptów sztuki policyjnej tym właśnie tematem, wynikało z przynależności wielu z nich do ochotniczych struktur ratowniczych przed wstąpieniem do służby w Policji.

W dalszej części zajęć, policjanci CPOZ przeprowadzi pokaz funkcjonowania i działania Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań (MCWP) oraz Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) „Robokopter”, będącego jednym z narzędzi wykorzystywanych przez CPOZ do poszukiwań osób zaginionych. Zaprezentowano sprzęt i wyposażenie MCWP, omówiono jego rolę i możliwości wykorzystania w akcjach poszukiwawczych.

Zajęcia zakończono prezentując BSP w locie nad terenem Szkoły Policji w Katowicach prezentując możliwości sprzętu w prowadzonych działaniach policyjnych, w tym obserwacji terenu
z powietrza.

Powrót na górę strony