Aktualności

Specjalistyczne Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze „Nadzieja 2024”

Data publikacji 14.06.2024

W dniach 5 - 7 czerwca 2024 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM na terenie województwa podlaskiego odbyły się Specjalistyczne Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze „Nadzieja 2024”. To kolejne przedsięwzięcie przygotowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji wspólnie z Grupą Ratowniczą „Nadzieja” oraz Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

W inicjatywie wzięło udział około 100 uczestników reprezentujących Policję, Ochotniczą Straż Pożarną, grupy poszukiwawczo-ratownicze, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Uniwersytet Warszawski.

Celem przeprowadzonych manewrów była m.in. koordynacja służb w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych i usprawnienie współpracy między służbami i innymi podmiotami poszukiwawczo-ratowniczymi, praktyczne sprawdzenie uruchamiania procedur sztabu poszukiwawczego oraz doskonalenie umiejętności w zakresie działań planistycznych, dowódczych i poszukiwawczych. Ćwiczono również wykorzystanie psów służbowych w działaniach poszukiwawczych, w tym policyjnych psów tropiących według założeń mantralingu, psów kategorii patrolowo-tropiący oraz psów poszukiwawczych szkolonych przez Grupę Ratowniczą „Nadzieja”.

Działania poszukiwawcze przeprowadzone na podstawie przygotowanego scenariusza opierały się na wątku oddalenia i zagubienia w terenie leśnym trójki małoletnich uczestników wycieczki szkolnej. Sztab dowodzenia zorganizowany na miejscu działań na bazie dwóch mobilnych centrów wsparcia poszukiwań: Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP i Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, miał za zadanie zaplanować akcję poszukiwawczą, dysponując do działań w terenie leśnym ponad 80 osób, w tym policyjnych przewodników psów oraz tzw. psów do poszukiwań osób żywych w terenie ze stanu Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. W teren wysłane zostały tzw. „szybkie trójki”, składające się z funkcjonariuszy Policji, ratowników, poszukiwaczy, żołnierzy oraz studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Finalnym efektem ich pracy było szczęśliwe odnalezienie i przekazanie służbom medycznym zaginionych uczniów, po upływie ok. 3 godzin od wyjścia w teren pierwszych zespołów poszukiwawczych.

Druga część ćwiczeń odbywająca się w porze nocnej, wg scenariusza przygotowanego przez organizatorów, dotyczyła zaginięcia dziecka, które jest mieszkańcem pobliskich zabudowań a do lasu wybrało się bez wiedzy rodziców, prawdopodobnie zainteresowane wcześniej prowadzoną akcją służb. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja zaowocowała ogłoszeniem alarmu dla sił i środków obecnych w bazie, ponownym powołaniem sztabu oraz wysłaniem w teren zespołów poszukiwawczych, które także tym razem po 4 godzinach poszukiwań w trudnych warunkach nocnych przyniosły oczekiwany rezultat w postaci odnalezienia chłopca zagubionego w kompleksie leśnym.

W obu epizodach wykorzystano specjalistyczną aplikację do planowania i koordynowania poszukiwań oraz psy służbowe. Penetracja wyznaczonych sektorów odbywała się również za pomocą Bezzałogowego Statku Powietrznego nawigowanego przez operatora z Grupy Ratowniczej „Nadzieja”.

Ćwiczenia zakończone w późnych godzinach nocnych zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez samych uczestników, jak też obserwatorów. Pokazały, że profesjonalnie i sprawnie przeprowadzone działania w sytuacjach podobnych jak ta przyjęta w scenariuszu, nie są dziełem przypadku, lecz wynikiem ogromnego doświadczenia, rozwagi, zdecydowania i dobrej współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Sprawne i skuteczne poszukiwania osoby zaginionej to efekt ciężkiej pracy i współdziałania wielu ludzi oraz umiejętnego wykorzystania środków technicznych.

zdjęcia: Grupa Ratownicza "Nadzieja"

Powrót na górę strony