Aktualności

Ćwiczenia Poszukiwań Terenowych w Balikach k. Nowogrodu

Data publikacji 10.11.2016

W środę, 9 października, Przedstawiciele Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP, policyjni poszukiwacze z województwa podlaskiego oraz ratownicy Grupy Ratowniczej „Nadzieja” z Łomży i strażacy, szkolili się wspólnie w zakresie współpracy i podnoszenia skuteczności działań dotyczących poszukiwań osób zaginionych w terenie.

Szkolenie funkcjonariuszy podlaskiej Policji zajmujących się poszukiwaniem osób, przedstawicieli Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, a także strażaków z PSP w Łomży i oraz OSP ze Zbójnej i Nowogrodu, przy udziale policjantów z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, dotyczące terenowych działań poszukiwawczych osób zaginionych zakwalifikowanych do tzw. kategorii I, miało na celu integrację wszystkich podmiotów biorących udział w takich akcjach, organizację ich pracy i doskonalenie mechanizmów wpływających na skuteczność tego typu poszukiwań. Program dwudniowych warsztatów, które odbyły się w ośrodku Caritas w Ptakach obejmował zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne współdziałanie podczas poszukiwań zaaranżowanych w trudnych warunkach atmosferycznych.

Funkcjonariusze z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP, a także przedstawiciele Sekcji ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KWP w Białymstoku, w części teoretycznej omawiali między innymi zagadnienia związane z organizacją działań poszukiwania osób na terenach niezurbanizowanych, mapowaniem terenu czy używaniem do poszukiwań sprzętu specjalistycznego w postaci trackerów GPS. Jednym z elementów szkolenia był praktyczny pokaz możliwości Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań, które wykorzystywane jest w nadzwyczajnych przypadkach zaginięć kategorii I, wszędzie tam gdzie istnieje podejrzenie zagrożenia życia. Na wyposażeniu tego samochodu znajdują się m. in. agregat prądotwórczy, noktowizory, termowizory, trackery, systemy map, system oświetlenia zewnętrznego czy sprzęt do udzielania pomocy medycznej. Oprócz tego, pracę policjantów obsługujących MCWP wspomaga system obserwacji terenu z powietrza, w skład którego wchodzi m. in. dron, mogący przenosić urządzenia rejestrujące obraz. Takie mobilne centrum jest jednocześnie punktem dowodzenia każdą operacją poszukiwawczą, gdzie przedstawiciele służb i podmiotów biorący udział w działaniach gromadzą i analizują pozyskane dane.

Zagadnienia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną oraz ćwiczenia praktyczne zapewnili natomiast funkcjonariuszom ratownicy medyczni z Grupy Ratowniczej „Nadzieja” w Łomży. Jej przedstawiciele omówili też charakterystykę swojej jednostki, posiadany sprzęt oraz możliwości wsparcia policyjnych działań poszukiwawczych i gotowość działania do akcji na terenie całego województwa.

Działania terenowe drugiego dnia szkolenia prowadzone były na blisko 180 hektarowym obszarze kompleksu leśnego znajdującego się w pobliżu miejscowości Baliki k/ Nowogrodu.

Tam, w ramach akcji poszukiwawczej, zespoły złożone z tzw. „szybkich trójek”, przy użyciu trackerów, szukały ośmiu zaginionych osób. Założeniem symulacji było jak najszybsze dotarcie i udzielenie tym osobom, w razie konieczności, pierwszej pomocy przedmedycznej. Współpraca służb oraz Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, przy mało sprzyjających warunkach atmosferycznych, zakończyła się sukcesem. Wnioski z przeprowadzonej symulacji były następnie przedmiotem dyskusji w panelu poświęconym podsumowaniu całego szkolenia.

Grupa Ratownicza „Nadzieja” z Łomży bierze aktywny udział w prowadzonych przez podlaską Policję działaniach poszukiwawczych na mocy podpisanego w 2015 roku porozumienia o współpracy (więcej na stronie:

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/33447,Aby-szybciej-odnalezc-tych-ktorym-grozi-niebezpieczenstwo.html.

Wsparcie Grupy Ratowniczej skupiającej szerokie grono wykwalifikowanych ratowników medycznych stanowi dużą pomoc podczas poszukiwań terenowych, zwłaszcza w sytuacjach zaginięć, z którymi Policja często ma do czynienia w okresie jesienno–zimowym, gdy z uwagi na przymrozki i szybko zapadający zmierzch, wzrasta też zagrożenie życia osób zaginionych. Porozumienie to, oprócz wspólnych działań przewiduje także doskonalenie posiadanych umiejętności poszukiwawczych poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem bazy logistycznej obu stron.

(na podst. KGP i KWP)

źródło – oficer prasowy KMP w Łomży

zdjęcia: http://www.podlaska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony