Aktualności

Konferencja „System poszukiwań osób zaginionych – wyzwania XXI wieku”

Data publikacji 27.05.2019

Dla uczczenia obchodzonego corocznie na całym świecie Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, przypadającego w dniu 25 maja, Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji zaplanowało organizację okolicznościowych przedsięwzięć, mających na celu zwrócenie uwagi na problem zaginięć osób małoletnich. Współgospodarzami przygotowywanych inicjatyw są: Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Grupa Ratownicza Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” z Łomży.

Niezapominajka i napis: 25 maja Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

W Auli J. Baszkiewicza na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, 24 maja 2019 r. odbyła się konferencja ekspercko-naukowa, której motywem wiodącym była problematyka zaginięć osób. Spotkanie to, będące jedną z inicjatyw zorganizowanych przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Uniwersytet Warszawski, w związku z obchodzonym w dniu 25 maja Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego zgromadziło około 100 uczestników zainteresowanych pomocą zaginionym i ich bliskim. Wśród gości znaleźli się między innymi przedstawiciele służb mundurowych, środowisk naukowych, fundacji i stowarzyszeń, grup poszukiwawczo-ratowniczych, pomysłodawcy projektów społecznych oraz studenci. Na zaproszenie polskiej Policji w konferencji wziął również udział Frank Hoen - prezes Fundacji Amber Alert Europe – organizacji partnerskiej CPOZ KGP, zrzeszającej operatorów systemów Child (Amber) Alert oraz ekspertów z dziedziny poszukiwań zaginionych z 20 krajów europejskich.

Spotkanie otworzyli reprezentujący gospodarzy przedsięwzięcia: Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Grzegorz Napiórkowski oraz Prodziekan ds. Finansowych i Rozwoju Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW dr hab. Daniel Przastek. W swoich wystąpieniach obydwaj podkreślali jak dużym wyzwaniem w obecnych czasach, w dobie intensywnego rozwoju technologicznego i naukowego jest interdyscyplinarne podejście do zagadnień związanych z poszukiwaniem osób zaginionych. Zaznaczyli również, że bez dobrej współpracy i zaangażowania wszystkich obecnych w auli, reprezentujących wydawałoby się tak różne środowiska, nie byłoby możliwe osiągnięcie wymiernych wyników, czego odzwierciedleniem są statystyki odnalezień osób. Potwierdzeniem tych słów były wygłoszone przez prelegentów wystąpienia i przedstawione prezentacje. Wszyscy jednogłośnie przyznali, że zaginięcie osoby to bardzo trudne zdarzenie, które wymaga zaangażowania wielu sił i środków, a którego konsekwencje osoba zaginiona i jej bliscy odczuwają przez długi czas, nieraz przez całe życie. Podkreślano istotną rolę profilaktyki zaginięć a także to, jak ważna w sytuacji zaginięcia jest szybka i sprawnie zorganizowana pomoc. Reprezentujący grupy poszukiwawcze: Rafał Sakowski (Grupa Ratownictwa PCK Warszawa) i Jan Jaszczyński (Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12) zwrócili uwagę na to jak ważnym elementem poszukiwań jest właściwe planowanie i zebranie wszystkich niezbędnych informacji o osobie zaginionej i okolicznościach zdarzenia. Z kolei podinsp. Marek Karkula (KPP Nowy Targ) i mł. asp. Damian Matysik (KMP Zielona Góra) – inicjatorzy pierwszych nieetatowych policyjnych grup poszukiwawczych przybliżyli uczestnikom konferencji działalność tych jednostek i omówili najistotniejsze z ich perspektywy kwestie dotyczące prowadzonych poszukiwań. O tym jakimi narzędziami dysponuje współczesna nauka i technika, co można zrobić i jakich metod użyć, żeby zakończyć sprawy sprzed wielu lat mówiła dr Joanna Stojer Polańska z Uniwersytetu SWPS. Naukowe podejście do zjawiska zaginięć zaprezentowali dr Tomasz Godlewski (UW) oraz ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk (WAT), którzy przedstawili realizowane przez poszczególne uczelnie projekty badawczo-naukowe. Obecny podczas konferencji Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z kontaktów z przedstawicielami mediów przy sprawach zaginięć osób. O sile mediów społecznościowych w poszukiwaniu osób zaginionych mówił także Frank Hoen z Amber Alert Europe, który w swoim wystąpieniu podkreślił również jak wysoko na tle innych krajów europejskich ocenia pracę polskiej Policji w omawianym obszarze. Działania naszych służb podczas pierwszego alertu ogłoszonego w Polsce w kwietniu 2015 r. podsumował jako modelowe. Swoją wiedzą na temat anonimowości w sieci, czyli o tym czy można zaginąć w cyberprzestrzeni podzielił się z zebranymi na konferencji Marcin Ludwiszewski – Dyrektor ds. Bezpieczeństwa IT w Deloitte Poland. Interesującym akcentem podczas spotkania w kontekście wykorzystywania nowych technologii do poszukiwania osób zaginionych, były wystąpienia twórców mobilnych aplikacji dedykowanych poszukiwaniom; Marcina Lorycha – „I see You” oraz Błażeja Buszy – „Szukamy i ratujemy”. Bardzo ciekawe inicjatywy wdrożone na terenie województwa podlaskiego omówili: nadkom. Maciej Zakrzewski Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku oraz Jakub Brzeziak reprezentujący Grupę Ratowniczą „Nadzieja” m. in. dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z realizowanego od ubiegłego roku projektu „Senior Alert” wspomagającego poszukiwania osób w starszym wieku.

Przedstawione podczas konferencji prezentacje stanowiły punkt wyjściowy do panelu dyskusyjnego poprowadzonego przez moderatora reprezentującego UW - dr Piotra Potejko. Oprócz wybranych prelegentów wzięli w nim udział eksperci, tj.: przedstawicie Policji: kom. Katarzyna Liszewska (psycholog, CPOZ KGP), kom. Michał Górecki (KWP we Wrocławiu), nadkom. Artur Pietrzykowski (BMWP KGP), Anna Szeremeti (prawnik, Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, ks. Radosław Kubeł (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, koordynator Grupy Ratowniczej „Nadzieja” zs. w Łomży) oraz dr Norbert Wasiluk (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku). Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się jednogłośnie, że skuteczna pomoc osobom zaginionym i ich bliskim wymaga wielopłaszczyznowego podejścia do zagadnienia i przede wszystkim dobrej współpracy i wspólnego zaangażowania służb, instytucji, grup poszukiwawczo-ratowniczych i wszystkich tych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.

Jesteśmy przekonani, że konferencja stała się inspiracją do podejmowania jeszcze skuteczniejszych działań niosących pomoc i tworzenia coraz efektywniejszych metod i sposobów poszukiwania osób zaginionych, co w swoich wystąpieniach końcowych podkreślili organizatorzy konferencji – Naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Grzegorz Prusak oraz Wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW dr Marcin Tobiasz.

(Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP)

zdjęcia: Paweł Ostaszewski / Policja 997

 

 • Dyrektor Biura Kryminalnego KGP przemawia podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • Naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób BK KGP przemawia podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • Rzecznik KGP przemawia podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • przedstawia jedną z prelegentek na konferencji – dr Joannę Stojer - Polańską, która przemawia do mikrofonu stojąc
 • na pierwszym planie znajdują się siedzący na krzesłach uczestnicy panelu dyskusyjnego, za nimi znajduje się stół prezydialny za którym siedzą prowadzący konferencję
 • zdjęcie przedstawia dwóch uczestników panelu dyskusyjnego siedzących na krześle na tle stołu prezydialnego
 • zdjęcie przedstawia uczestniczkę panelu dyskusyjnego, kom. Katarzyna Liszewska siedzi na krześle, w tle znajduje się logo Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP
 • przedstawia stół prezydialny przy którym znajduje się 5 osób, w tym prowadzący konferencję oraz przemawiający szef CPOZ KGP. W tle znajduje się logo konferencji.
 • przedstawia jednego z prelegentów konferencji podczas wygłaszanej prezentacji
 • zdjęcie przedstawia prowadzącą konferencję policjantkę z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych oraz Prezesa Amber Alert Europe dyskutujących na stojąco na tle stołu prezydialnego
 • przedstawia dwóch prelegentów przemawiających za stołem prezydialnym
 • przedstawia dwóch umundurowanych policjantów siedzących na widowni na auli podczas konferencji
 • Rzecznik KGP przemawia podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • przedstawiciel polskiej Policji przemawia podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • mężczyzna przemawia podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • przedstawiciel Policji przemawia podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • przedstawia w oddaleniu stół prezydialny za którym oprócz prowadzących znajduje się przemawiająca prelegentka. Na zdjęciu widoczny jest slajd wyświetlany przez przemawiającą
 • Naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób BK KGP przemawia podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • przedstawiciele grup poszukiwawczych przemawiają podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • jeden z gości przemawia podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • kobieta siedząca na krześle pokazuje ulotkę podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • policjantka Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP udziela wywiadu podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • zaproszeni goście na ogólnopolską konferencję ekspercką pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • zaproszeni goście podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • zaproszeni goście podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • zaproszeni goście na forum siedząc na krzesłach przed widownią rozmawiają podczas ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
 • wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku” w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego
Powrót na górę strony