Aktualności

VI Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze „Czerwony Bór 2019” – ćwiczenia zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego

Data publikacji 29.05.2019

W dniach 25-26 maja 2019 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM położonego w malowniczym kompleksie leśnym na terenie województwa podlaskiego odbyły się VI Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo - Ratownicze „Czerwony Bór 2019”. To kolejne przedsięwzięcie przygotowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji wspólnie z Grupą Ratowniczą „Nadzieja” oraz Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

O skali przedsięwzięcia może świadczyć fakt, iż wzięło w nim udział około 250 uczestników reprezentujących Policję, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, grupy poszukiwawczo-ratownicze z całej Polski, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Uniwersytet Warszawski. Ćwiczeniom, mającym chwilami niezwykle widowiskowy i spektakularny charakter, czego dowodem jest załączona dokumentacja fotograficzna, bacznie przyglądali się obserwatorzy – przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych szczebla centralnego i wojewódzkiego (w tym m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojsk Obrony Terytorialnej) oraz lokalnych władz administracji samorządowej i rządowej.

Celem przeprowadzonych manewrów była m.in. koordynacja służb w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych i usprawnienie współpracy między służbami a organizacjami poszukiwawczo-ratowniczymi, ale także ćwiczenie uruchamiania procedur sztabu zarządzania kryzysowego i doskonalenie umiejętności w zakresie działań planistycznych i poszukiwawczych.

Symulacja zrealizowana na podstawie przygotowanego scenariusza opierała się na motywie przewodnim, którym było uprowadzenie kilkuletniego dziecka przez nieznanych sprawców z placu zabaw. W wyniku uruchomionego w związku z tym zdarzeniem systemu Child Alert i opublikowaniem w mediach komunikatu z wizerunkiem dziecka oraz informacją nt. sprawców doszło do wypadku komunikacyjnego wymagającego interwencji Straży Pożarnej oraz znacznych sił medycznych i Policji. Obserwujący rozgrywające się na ich oczach wydarzenia – pościg, akcję ratowniczą osób poszkodowanych w wypadku oraz dynamiczne zatrzymanie sprawców, m.in. z wykorzystaniem psa służbowego Policji mogli naocznie przekonać się o trudnej i jakże odpowiedzialnej roli służb medycznych, policyjnych i strażackich w tego typu zdarzeniach.

Kolejnym elementem przeprowadzonych ćwiczeń były poszukiwania zaginionego dziecka, które zbiegło sprawcom porwania i przebywało w kompleksie leśnym. Sztab dowodzenia zorganizowany na miejscu działań na bazie dwóch mobilnych centrów wsparcia poszukiwań: Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP i Grupy Ratowniczej Nadzieja, miał za zadanie zaplanować akcję poszukiwawczą, dysponując do działań w terenie leśnym ponad 200 osób, w tym przewodników psów – dwunastu policyjnych patrolowo-tropiących oraz czterech psów do poszukiwań osób żywych w terenie z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Jabłonna. W sumie w teren wysłanych zostało 38 tzw. szybkich trójek, składających się z funkcjonariuszy Policji, ratowników i poszukiwaczy oraz studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na UW. Finalnym efektem ich pracy było szczęśliwe odnalezienie i przekazanie służbom medycznym zaginionego dziecka — po upływie ok. 3 godzin od wyjścia w teren pierwszych grup. Jak pokazało życie, a w tym przypadku scenariusz przygotowany przez organizatorów, w godzinach wieczornych okazało się, że dziadkowie porwanego dziecka na własną rękę zaczęli szukać wnuka, w efekcie czego zagubili się w okolicznym kompleksie leśnym. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja zaowocowała ogłoszeniem alarmu dla sił i środków obecnych w bazie, ponownym powołaniem sztabu oraz wysłaniem w teren ponad 20 zespołów poszukiwawczych, które także tym razem po 2 godzinach poszukiwań przyniosły oczekiwany rezultat w postaci odnalezienia zagubionych w kompleksie leśnym osób.

W obu epizodach brał udział śmigłowiec z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, który w porze nocnej doskonale oświetlał teren poszukiwań i znacząco przyczynił się do pozytywnego finału przeprowadzonych działań. Penetracja wyznaczonych sektorów odbywała się również za pomocą Bezzałogowego Statku Powietrznego nawigowanego przez operatora Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych.

Ćwiczenia zakończone w późnych godzinach wieczornych zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez samych uczestników, jak i obserwatorów. Pokazały też, że profesjonalnie i sprawnie przeprowadzone działania w sytuacjach podobnych jak ta przyjęta w scenariuszu, nie są dziełem przypadku, lecz wynikiem ogromnego doświadczenia, rozwagi, zdecydowania i dobrej współpracy wszystkich zaangażowanych w akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Sprawne i skuteczne poszukiwania osoby zaginionej to efekt ciężkiej pracy i współdziałania wielu ludzi. Optymizmem napawa fakt, że chętnych i fachowo przygotowanych do niesienia pomocy innym jest coraz więcej, o czym może świadczyć liczniejsze, z roku na rok, grono osób zainteresowanych udziałem w manewrach, a także zauważalny wysoki poziom ich wyszkolenia, przygotowania i zaangażowania.

Podziękowania

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych oraz Grupa Ratownicza „Nadzieja” składają podziękowania za pomoc w przygotowaniu i udział w manewrach współorganizatorom, tj.: Uniwersytetowi Warszawskiemu, GROM Group, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Państwowej Straży Pożarnej i wszystkim innym, którzy aktywnie uczestniczyli w symulowanych działaniach poszukiwawczych, tj.; Oddziałom Prewencji Policji KWP Białystok, Nieetatowym Policyjnym Grupom Poszukiwawczym z Nowego Targu i Zielonej Góry, 13 Batalionowi Wojsk Obrony Terytorialnej, JRG, SGPR i WSPR w Łomży, GR PCK z Warszawy, Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Jabłonna, jednostkom OSP: Zbrzeźnica, Konarzyce, Podgórze i Nowogród, Grupie Ratowniczej Nadzieja z oddziałów w: Białymstoku, Łomży, Zambrowie, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowie i Miastkowie, koordynatorom ds. zaginięć z wydziałów kryminalnych KWP i wreszcie studentom UW oraz ich opiekunowi dr Tomaszowi Godlewskiemu.

Dziękujemy również gospodarzom terenu, tj. dyrekcji Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, kierownictwu KPP w Zambrowie, kierownictwu PSP w Zambrowie, Nadleśnictwu Łomża oraz szefowi Ośrodka Szkolenia Poligonowego Grom Group.

(Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP)

zdjęcia: Paweł Ostaszewski - Policja 997 / CPOZ KGP

 

 • Na zdjęciu widać uczestników ćwiczeń terenowych, m.in. oddział policji oraz grupy poszukiwawczo ratownicze. Po prawej stronie stoją gospodarze i organizatorzy przedsięwzięcia, którzy rozpoczynają manewry witając wszystkich uczestników. W tle budynek Grom Group.
 • Na zdjęciu policjant i ratownik ustawiają ścianę namiotu z logo Centrum Poszukiwań Osób zaginionych.
 • Na zdjęciu psy policyjne patrolowo – tropiące ze swoimi przewodnikami
 • Na zdjęciu członkowie kilku grup poszukiwawczo ratowniczych z psami ratownicznymi. Wszyscy stoją w oczekiwaniu na wyznaczenie zadań.
 • Na zdjęciu oddział prewencji Policji. Funkcjonariusze stoją w zwartym szeregu słuchając przemówienia rozpoczynającego ćwiczenia
 • Na zdjęciu Dyrektor Biura Kryminalnego insp. Gregorz Napiórkowski podczas oficjalnego powitania gości i uczestników ćwiczeń. Stoi przemawiając do mikrofonu.
 • Na zdjęciu stoją funkcjonariusze Policji w zwartym szeregu. Za nimi stoi oddział Wojsk Obrony Terytorialnej. W tle samochody PSP.
 • Na zdjęciu widać kilku strażaków wykonujących czynności przy samochodzie osobowym, w którym jest zakleszczony kierowca. Za samochodem stoi autokar. W tle stoi wóz straży pożarnej.
 • Na zdjęciu widać jak ratownik medyczny, grupa strażaków oraz policjant umieszczają ranną osobę w karetce pogotowia. Obok nich stoi karetka z otwartymi drzwiami
 • Na zdjęciu ratownik medyczny, dwóch strażaków i policjant niosą na noszach ranną osobę.
 • Na zdjęciu ratownik medyczny, kilku strażaków i policjant niosą na noszach ranną osobę. W tle widać autokar, który brał udział w wypadku.
 • Na zdjęciu widać oznakowany samochód policyjny terenowy oraz dwóch funkcjonariuszy Policji w kamizelkach kuloodpornych i kaskach ochronnych na głowie z długą bronią. Stoją za radiowozem celując bronią w stronę niewidocznego na zdjęciu sprawcy porwania dziecka.
 • Na zdjęciu policyjny pies służbowy rzuca się na uciekającego sprawcę porwania dziecka. Uchwycony jest ruch psa i uciekającego pozoranta.
 • Na zdjęciu trzech funkcjonariuszy Policji w kominiarkach oraz kamizelkach kuloodpornych kierują broń w stronę sprawcy siedzącego na miejscu kierowcy w czarnym samochodzie osobowym.
 • Na zdjęciu dwóch ratowników medycznych udziela pomocy sprawcy zaatakowanemu przez psa. Obok stoją Policjanci z długą bronią zabezpieczając miejsce.
 • Na zdjęciu widać pracę sztabu poszukiwawczego podczas przydzielania sektorów i urządzeń GPS trzem uczestnikom ćwiczeń.
 • Na zdjęciu widok ekranu w Mobilnym Centrum Wsparcia Poszukiwań CPOZ KGP z naniesionym podziałem terenu poszukiwań na sektory. Przed monitorem tyłem do fotografa siedzi dwóch uczestników obsługujących aplikację.
 • Na zdjęciu ratownik z grupy ratowniczej „Nadzieja” w żółtym kombinezonie udziela Policjantowi i żołnierzowi WOT instrukcji używania narzędzia do nawigacji GPS .
 • Na zdjęciu widać zgrupowanych w szeregu żołnierzy WOT, policjantów oraz członków grup poszukiwawczo ratowniczych. W tle samochody służbowe Policji, Straży Pożarnej oraz karetki.
 • Na zdjęciu widać zgrupowanych w szeregu żołnierzy WOT, policjantów oraz członków grup poszukiwawczo ratowniczych. W tle samochody służbowe Policji, Straży Pożarnej oraz karetki.
 • Na zdjęciu widać żołnierzy WOT oddalających się z miejsca odprawy.
 • Na zdjęciu widać policjantów z psami patrolowo – tropiącymi udających się do wyznaczonych im zadań.
 • Na zdjęciu widać funkcjonariusza Policji – członka policyjnej nieetatowej grupy poszukiwawczo ratowniczej szykującego się do wyjazdu w teren na motocyklu terenowym. W tle pozostali członkowie grupy.
 • Na zdjęciu policjantka i dziewczyna – żołnierz z Wojsk Obrony Terytorialnej wspólnie odczytują informację z urządzenia do nawigacji GPS.
 • Na zdjęciu samochód terenowy grupy ratowniczej Nadzieja. W tle grupa uczestników ćwiczeń oraz inne samochody służbowe straży pożarnej i służb medycznych.
 • Na zdjęciu dwie osoby w lesie w czasie poszukiwań
 • Na zdjęciu śmigłowiec straży pożarnej nad lasem.
 • Na zdjęciu śmigłowiec straży pożarnej zniżający się do lądowania na terenie prowadzonych ćwiczeń poszukiwawczych.
 • Na zdjęciu ratownik medyczny trzyma na rękach odnalezionego chłopca. W tle za nim karetka.
 • Na zdjęciu fragment Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań CPOZ KGP oraz uczestnicy ćwiczeń przygotowujący się do nocnego epizodu manewrów.
 • Na zdjęciu śmigłowiec Straży Granicznej podczas manewrów nocnych, Oświetla miejsce prowadzonych działań.
 • Na zdjęciu Bezzałogowy Statek Powietrzny na tle zachodzącego słońca przelatujący nad rejonem poszukiwań.
 • Na zdjęciu grupa osób, w tym na pierwszym planie policjant wysyłający w teren grupy poszukiwawczo-ratownicze
 • Na zdjęciu tzw. szybka trójka na ścieżce leśnej podczas poszukiwań. Dwóch przewodników z psami oraz ratownik.
 • Na zdjęciu na operator drona tyłem oraz dron, na tle zachodzącego słońca.
 • Na zdjęciu widoczny w oddali pojazd ze sprawcą zatrzymywany przez umundurowanych i uzbrojonych policjantów z Oddziałów Prewencji Policji KWP Białystok
 • Na zdjęciu policjanci z urządzeniami gps przed wyjściem w sektor poszukiwań. Jeden z nich siedzi na oznakowanym napisem Policja motocyklu
 • Na zdjęciu zbliżenie na dwa radiowozy strażackie, w oddali w tle śmigłowiec SG oraz grupa żołnierzy z 13 Batalionu Wojski Obrony Terytorialnej
 • osoby zgromadzone przed ekranem komputera w sztabie manewrów
 • Na zdjęciu komentujący wydarzeni rozgrywające się przed oczami obserwatorów manewrów – ks. Radosław Kubeł – koordynator GR Nadzieja oraz nadkom. maciej zakrzewski z KWP BIałystok
 • Na zdjęciu widoczne są trzy ambulanse podczas akcji ratowniczej poszkodowanych w wypadku
Powrót na górę strony