Child Alert na świecie

Child Alert na świecie

System Child Alert funkcjonuje obecnie w kilkunastu krajach na całym świecie. W Europie 16 państw posiada podobne systemy - jak dotąd w 8 z nich alerty były uruchamiane przynajmniej jednokrotnie (Belgia, Republika Czeska, Francja, Grecja, Irlandia, Holandia, Wielka Brytania i Polska). Na mocy deklaracji Parlamentu Europejskiego do programu przyłączać się będą także kolejne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Wszystkie te kraje stosują w praktyce założenia programu, które odnoszą się do wsparcia organizacji porządku publicznego w poszukiwaniu osób zaginionych, poprzez proces natychmiastowego alarmowania społeczeństwa o zaginięciu dziecka. Narzędziem, dzięki któremu komunikat o zaginięciu będzie rozpowszechniany wśród społeczeństwa, będą przede wszystkim szeroko pojęte środki masowego przekazu.

Doświadczenia wyżej wymienionych krajów w funkcjonowaniu systemu przemawiają za wysoką skutecznością pomyślnego rozwiązywania spraw zaginionych dzieci za pomocą uruchomionego programu. W niektórych krajach odnotowuje się nawet 100% skuteczność Child Alertu.

W 2015 roku w Europie - systemy uruchamiane były 23 razy (w 2014 roku - 25). 12 dzieci z 23 odnalezionych zostało jeszcze tego samego dnia. Średni wiek zaginionego dziecka, którego dotyczył alert wynosi 10 lat. Najwięcej alertów ogłoszono w Republice Czeskiej - 14. W Polsce system uruchamiano dwukrotnie. W 2015 roku odnaleziono wszystkie dzieci, które były poszukiwane z użyciem wsparcia Amber/Child Alert.

- 52 % dzieci odnaleziono pierwszego dnia poszukiwań

- 91 % odnaleziono w ciągu tygodnia

- 100% dzieci zostało odnalezionych w ciągu miesiąca.

(dane AMBER Alert Europe)

Powrót na górę strony