Child Alert w Polsce

Child Alert w Polsce

20 listopada 2013 r. Polska dołączyła do grona państw korzystających z systemu Child Alert, czyli programu zakładającego natychmiastowe powiadamianie społeczeństwa o zaginięciach dzieci, który z powodzeniem wykorzystuje się w poszukiwaniach zaginionych w wielu krajach Europy i na świecie.

Uruchomienie systemu na skalę ogólnokrajową wymagało ogromnych nakładów organizacyjnych, finansowych i skoordynowania działań licznych instytucji. W Polsce za przygotowanie projektu od strony merytorycznej oraz samo wdrożenie go w całym kraju odpowiedzialny jest Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, który uzyskał na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu DAPHNE III. Powołanie systemu w Polsce wynika m. in. z zaleceń Rady Unii Europejskiej, która wydała w tym celu dyspozycję dla krajów członkowskich do wprowadzenia mechanizmu ostrzegania o uprowadzeniu dzieci i współpracy międzynarodowej w takich przypadkach.

Platforma obsługiwana będzie przez ekspertów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych w Polsce oraz zasoby ludzkie jednostek organizacyjnych Policji. W ramach przygotowań do wprowadzenia platformy w życie stworzono odpowiednią infrastrukturę techniczną, przeszkolono policjantów, którzy będą uczestniczyć w programie, zapoznano się z doświadczeniami z działania systemu w innych państwach oraz rozpowszechniano ideę inicjatywy poprzez podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat Child Alertu.

W celu obsługi zdarzeń objętych systemem Child Alert uruchomiony został dodatkowy ogólnopolski numer alarmowy 995, pod którym można przekazywać wszelkie informacje dotyczące zaginionego dziecka. Powołany do życia program stanowi wypadkową kilku najbardziej efektywnych modeli stosowanych w innych krajach i bazuje na ich doświadczeniach w zakresie prowadzenia działań poszukiwawczych.

Powrót na górę strony