FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Najczęściej zadawane pytania

 • CZYM JEST CHILD ALERT?

  Child Alert (CA) to system „alarmowy”, który wspomaga poszukiwania zaginionego dziecka. Polega na  szybkim informowa niu społeczeństwa - za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów – o zaginionym/uprowadzonym dziecku. Policja przygotowuje specjalny komunikat, którego treść zawiera podstawowe dane na temat zdarzenia i zaginionego dziecka. Zaznaczony w nim telefon alarmowy 995 pozwala na natychmiastowy kontakt z Policją osoby będącej w posiadaniu ważnej informacji o zaginionym dziecku. Im więcej ludzi wie o zaistniałej sytuacji, tym większa szansa na odnalezienie dziecka.  
 • CZY CHILD ALERT JEST URUCHAMIANY ZA KAŻDYM RAZEM GDY ZAGINIE DZIECKO?

  Każde zaginięcie osoby powoduje prowadzenie przez Policję działań poszukiwawczych. Ale nie każde zaginięcie uruchamia Child Alert. Aby ten system alarmowy został uaktywniony muszą być spełnione ściśle określone kryteria. 
 • PO JAKIM CZASIE OD ZAGINIĘCIA URUCHAMIA SIĘ CHILD ALERT?

  Policjant przyjmując zawiadomienie o zaginięciu dziecka jednocześnie analizuje wszystkie dostępne informacje związane z zaginięciem pod kątem zasadności uruchomienia systemu Child Alert. Gdy okoliczności zdarzenia wypełniają wszystkie kryteria alertu - decyzja o uruchomieniu CA podejmowana jest NIEZWŁOCZNIE. Im mniej czasu upłynie od zaginięcia dziecka do uruchomienia systemu, tym większa szansa na jego odnalezienie.  
 • KTO DECYDUJE O JEGO WŁĄCZENIU?

  Włączenie alertu następuje na wniosek jednostki prowadzącej poszukiwania zaginionego dziecka. Taki wniosek trafia do Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Decyzję o uruchomieniu systemu Child Alert oraz o przygotowaniu specjalnego komunikatu o zaginięciu dziecka podejmuje Naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP pełniący jednocześnie funkcję szefa CPOZ, samodzielnie lub po konsultacji z doraźnie powoływanym w tym celu zespołem doradczym.  
 • CO, JEŚLI DZIECKO NIE ZOSTANIE ODNALEZIONE W TRAKCIE TRWANIA CA?

  System Child Alert jest systemem WSPARCIA poszukiwań zaginionych dzieci, narzędziem „pomocniczym”. Nieodnalezienie dziecka w trakcie trwania Child Alertu nie powoduje zamknięcia poszukiwań. Niezależnie od funkcjonowania Child Alert, Policja zgodnie z Zarządzeniem nr 48 KGP z dnia 28 czerwca 2018 r. jest zobowiązana do wykonywania szeregu czynności zmierzających do odnalezienia poszukiwanego dziecka.  
 • CZY POWINIENEM DZWONIĆ NA NR 995 NAWET, JEŚLI NIE JESTEM CAŁKOWICIE PRZEKONANY, ŻE MOJE INFORMACJE MOGĄ POMÓC?

  W przypadku zaginięcia dziecka i uruchomienia Child Alert - KAŻDA informacja jest ważna. Nawet, gdy nie jesteś przekonany, że Twoje informacje mogą się przydać, zadzwoń na numer 995, przekaż je Policji. Każda taka informacja jest skrupulatnie analizowana i sprawdzana. Może okazać się pomocna w odnalezieniu dziecka. Natomiast jej przemilczenie może odebrać szansę na szybkie i skuteczne działanie osób zaangażowanych w poszukiwania.  
 • CZY MOGĘ ZAMIAST DZWONIĆ NA NUMER 995, PRZEKAZAĆ NAPOTKANEMU POLICJANTOWI INFORMACJE, KTÓRE UZNAM ZA PRZYDATNE W SPRAWIE?

  Przekazanie informacji na temat zaginionego dziecka pod numer 995 podczas trwania Child Alert jest najprostszym i najszybszym sposobem komunikacji w takiej sytuacji. Jednakże przekazanie informacji napotkanemu policjantowi jest również właściwym zachowaniem.
  W czasie trwania Child Alert wszystkie jednostki organizacyjne Policji, a tym samym wszyscy policjanci, zobowiązani są do zbierania informacji na temat zaginionego dziecka i przekazywania ich do Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP.  
 • CZY POSZUKIWANE BĘDĄ ZA POŚREDNICTWEM CA TAKŻE POSZUKIWANIA NASTOLATKÓW, KTÓRZY UCIEKAJĄ Z DOMU?

  Nastolatkowie, którzy uciekają z domu rodzinnego są osobami poszukiwanymi w myśl zapisów Zarządzenia nr 48 KGP. W celu ich odnalezienia prowadzone są działania poszukiwawcze, zgodnie z przyjętymi procedurami. Natomiast wszczęcie Child Alert następuje wyłącznie po spełnieniu pięciu ściśle określonych kryteriów. Jednym z nich jest istnienie uzasadnionego podejrzenia, że osoba zaginiona jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności lub jest osobą nieporadną, której dobra takie jak życie i zdrowie są bezpośrednio zagrożone.  
 
Powrót na górę strony