Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych

Logo Centrum Poszukiwań Osób ZaginionychCentrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP to komórka wyodrębniona w strukturze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

Centrum zostało powołane do życia dnia 17 kwietnia 2013 r. Decyzją nr 147 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP.

Powołanie i funkcjonowanie CPOZ miało na celu zwiększenie skuteczności i efektywności działań Policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych. Osiągnięciu tego założenia służą następujące działania:

  • wdrożenie nowoczesnych i innowacyjnych technologii w procesie poszukiwań osób i w konsekwencji zwiększenie profesjonalizmu działań Policji;
  • wsparcie pracy jednostek Policji na terenie całego kraju w zakresie technicznym, informacyjno-logistycznym i osobowym, m. in. dzięki wykorzystaniu Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań KGP;
  • koordynacja współdziałania służb i instytucji zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych;
  • szybka i skuteczna organizacja obiegu informacji, usystematyzowana i sprawna organizacja działań w przypadku zaginięć dzieci, osób kategorii pierwszej oraz innych zaginięć;
  • systemowe, ukierunkowane szkolenia policjantów komórek ds. poszukiwań jednostek organizacyjnych Policji w kraju.

Kilkunastoosobowy zespół fachowców CPOZ na bieżąco monitoruje i analizuje sprawy zaginięć osób prowadzone przez jednostki Policji w kraju, a w trudnych przypadkach bezpośrednio włącza się w działania poszukiwawcze. Służy wsparciem eksperckim i analitycznym w sprawach dotyczących osób zaginionych kategorii I, w sprawach wielowątkowych, o dużym stopniu skomplikowania lub będących w szczególnym zainteresowaniu mediów.

Jednym z najistotniejszych zadań CPOZ było stworzenie nowoczesnej infrastruktury organizacyjno-technicznej umożliwiającej wprowadzenie i obsługę systemu „Child Alert” w Polsce na najwyższym europejskim oraz światowym poziomie. 20 listopada 2013 r. Polska ogłosiła gotowość operacyjną systemu "Child Alert". Ideą systemu jest natychmiastowe zaalarmowanie społeczeństwa o prowadzonych poszukiwaniach zaginionego dziecka, gdy z okoliczności zaginięcia wynika, że życie, zdrowie lub wolność dziecka jest lub może być zagrożone.

CPOZ wyposażone zostało w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie, którym jednostki w kraju nie dysponują. Niezwykle przydatnymi narzędziami wykorzystywanymi w poszukiwaniach stają się nowoczesne systemy zarządzania mapami czy bezzałogowy wielowirnikowiec, wyposażony w GPS, kamerę full HD z szerokim kątem widzenia. Urządzenie można sterować zdalnie i bez trudu zastępuje w poszukiwaniach śmigłowiec. W krótkim czasie umożliwia przeszukanie ogromnego terenu, niejednokrotnie trudno dostępnego.

 

Powrót na górę strony